CESAB Greek distributor

EQUIPMENT NEXT – A. VOURLOUMIS & CO L.P.

Simahiki Odos Pros Diavata
Thessaloniki 54628

Tel.: 0030 2310 706361 – 0030 2310 756279

VOURLOUMIS BROS S.A.

L. ATHINON 210
10442 ATHENS
Greece

Tel: +30 210 5138736-7